Sunt finanțate activitățile de cercetare (de produs sau de proces). Aceste fonduri se adresează atât PRODUCĂTORILOR cât și PRESTATORILOR de SERVICII din aproape toate domeniile de activitate.
cercetare inovatieDomeniul cercetării și dezvoltării este esențial pentru adaptarea întreprinderilor la noile descoperiri ale științei și tehnicii contemporane în vederea creșterii competitivității.

În acest domeniu, fondurile structurale sunt împărțite în două direcții principale: sprijinirea activităților de CDI în cadrul firmelor și sprijinirea parteneriatelor între universități, instituții de cercetare și firme private.
Activitățile de CDI în cadrul firmelor sunt destinate introducerii de tehnologii inovative în mediul de afaceri (diverse prototipuri, laboratoare, departamente specializate de cercetare și dezvoltare).
În ceea ce privește parteneriatul dintre instituții publice, universități și întreprinderi se intenționează ca rezultatul final să fie reprezentat de soluții inovative (de produs/de proces) care să poată fi aplicate în producție și care devin proprietatea firmei în vederea creșterii competitivității pe piață.

Programe de finanțare active 2015:

  • POC, A.P. 1, Acțiunea 1.1.1, Tip proiect “Investiții pentru departamentele de cercetare-dezvoltare ale întreprinderilor”mai multe detalii
  • POC, A.P. 1, Acțiunea 1.1.1, Tip proiect „Clustere de inovare”mai multe detalii
  • POC, A.P. 1, Acțiunea 1.2.1, Tip proiect “Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off”mai multe detalii
  • POC, A.P. 1, Acțiunea 1.2.1, Tip proiect “Întreprinderi nou-înființate inovatoare”mai multe detalii
  • POC, A.P. 1, Acțiunea 1.1.4, Tip proiect “Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate”mai multe detalii
  • POC, A.P.1, Acțiunea 1.1.1, Tip proiect “Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități”  - mai multe detalii

Contact

Telefon: +4 0371.170.780     |     Email: office@acces-investments.eu |     Adresa: Sos. Voinesti, Nr. 17, Iasi, 700615   |     Coordonate GPS: 47.148457 (Lat) - 27.560213 (Long)