Domenii de activitate:
Productie, cercetare-dezvoltare inovare, it (erp,crm,web,e-learning), agricultura, eficienta energetica, dezvoltarea resurselor umane

Proiecte destinate producției:

Pentru producătorii industriali vor exista programe de finanţare catalogate în funcție de dimensiunea firmei (micro, mică, mijlocie, mare) şi de localizarea acesteia. Achiziția de echipamente în vederea modernizării sau creșterii capacității de producție, sunt investiții cheie pentru toate firmele producătoare.

click aici pentru PROGRAME FINANTARE PRODUCTIE

Proiecte de cercetare, dezvoltare – inovare:

Vor fi finanțate activitățile de cercetare (de produs sau de proces) atât pentru producători cât şi pentru prestatorii de servicii din aproape toate domeniile de activitate. Domeniul cercetării şi dezvoltării este esențial pentru adaptarea întreprinderilor la noile descoperiri ale științei şi tehnicii contemporane în vederea creșterii competitivității economice.

click aici pentru PROGRAME FINANTARE CERCETARE-DEZVOLTARE INOVARE

Proiecte în domeniul it (erp, crm, web, e – learning):

Necesitatea introducerii tehnologiei informaționale în cadrul întreprinderilor devine un scop prioritar, deoarece permite accesarea rapidă, eficientă şi cu acuratețe a unui flux mare de informații. Prin intermediul fondurilor nerambursabile se vor realiza investiții atât pentru componente software cât şi hardware.

click aici pentru PROGRAME FINANTARE IT (ERP, CRM, WEB, E-LEARNING) 

Proiecte în agricultură:

Vor fi finanțate activitățile agricole şi non-agricole în mediul rural, încurajând comercializarea şi diversificarea produselor agricole, diversificarea economiei locale, crearea condițiilor de producție, crearea de instrumente de comunicare, valorificarea mediului şi a peisajelor / evenimentelor culturale.

click aici pentru PROGRAME FINANTARE AGRICULTURA

Proiecte eficiență energetică:

Vor fi sprijinite investiţiile în instalații şi echipamente pentru întreprinderile din industrie care să conducă la economii de energie, să permită eficientizarea energetică a producției şi / sau reciclarea / tratarea deșeurilor rezultate din fluxul tehnologic. De asemenea, vor fi încurajate investiţiile în producerea energiei din resurse regenerabile (solară, eoliană, hidroenergie, bioenergie).

click aici pentru PROGRAME FINANTARE EFICIENTA ENERGETICA

Proiecte destinate dezvoltării resurselor umane:

Companiile, ONG-urile şi universitățile vor avea posibilitatea de a derula proiecte pentru dezvoltarea resurselor umane prin instruire, integrare socială, campanii de conștientizare, servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale etc..

click aici pentru PROGRAME FINANTARE DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE


Contact

Telefon: +4 0371.170.780     |     Email: office@acces-investments.eu |     Adresa: Sos. Voinesti, Nr. 17, Iasi, 700615   |     Coordonate GPS: 47.148457 (Lat) - 27.560213 (Long)