Apel de finanțare pe MĂSURA 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” începând cu 20 mai 2014

accesare fonduri europene

accesare fonduri europene

Obiectivul programului: creşterea competitivităţii sectorului agricol printr‐o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.

Bugetul total alocat:  115.000.000 Euro, împărțit astfel:

1. Sectorul vegetal: 50 milioane Euro, din care:

        Achiziții de utilaje ‐ 40 milioane Euro;

        Proiecte cu construcții montaj: 10 milioane Euro.

2. Sectorul zootehnic: 50 milioane Euro, din care:

        Achiziții de utilaje ‐ 10 milioane Euro;

        Proiecte cu construcții montaj: 40 milioane Euro;

3. Implementarea standardelor pentru lapte crud: 15 milioane Euro.

Solicitanți eligibili:

 • Persoana fizică;
 • Persoana fizică autorizată;
 • Întreprinderi individuale;
 • Întreprinderi familiale;
 • Societate în nume colectiv;
 • Societate în comandită simplă;
 • Societate pe acţiuni;
 • Societate în comandită pe acţiuni;
 • Societate cu răspundere limitată;
 • Societate comercială cu capital privat;
 • Societate agricolă;
 • Societate cooperativă agricolă (înregistrată la APIA și/sau ANSVSA, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
 • Cooperativă agricolă (înregistrată la APIA și/sau ANSVSA, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri).

Modalitate de evaluare: Punctarea proiectelor se face conform grilei de evaluare prezentată în Ghidul măsurii-varianta consultativă publicat pe site-ul www.apdrp.ro. Acordarea finanțării se va face în baza punctajelor, în ordine descrescătoare, cu încadrarea în bugetul alocat programului.

Ajutor financiar: în proporţie de 40% – 70% din valoarea eligibilă a proiectului, diferențiate în funcție de sectorul agricol (vegetal, zootehnic) precum și în funcție de tipul investiției (construcții-montaj, achiziție echipamente-utilaje).

Mai multe detalii…

Sursa: www.apdrp.roContact

Telefon: +4 0371.170.780     |     Email: office@acces-investments.eu |     Adresa: Sos. Voinesti, Nr. 17, Iasi, 700615   |     Coordonate GPS: 47.148457 (Lat) - 27.560213 (Long)