A fost lansat Programul de creștere a competitivității produselor industriale – Program închis

accesare fonduri nerambursabile

accesare fonduri nerambursabile

Ministerul economiei a anunțat că, începând cu data de 16 iunie 2014 se pot depune proiecte pentru Programul de creștere a competitivității produselor industriale. Acesta se adresează persoanelor juridice, respectiv operatorilor economici cu activitatea principală industrie prelucrătoare, care sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari, în funcție de activitățile pentru care se solicită finanțare.

Astfel, entitățile interesate pot accesa fonduri nerambursabile pentru implementarea și certificarea sistemelor de management, pot investi în laboratoare de testare și etalonare și în acreditarea acestora, în asimilarea de tehnologii și produse noi pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obținute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare sau pot efectua analize de evaluare comparativă pentru realizarea planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată. De asemenea, se finanțează organizarea și amenajarea de expoziții și/sau standuri de prezentare a produselor industriale și înregistrarea și protejarea pe piața externă a mărcilor, desenelor și modelelor industriale românești.

Suma maximă totală care poate fi acordată unui beneficiar de la bugetul de stat este egală cu echivalentul în lei a 200.000 euro. În ceea ce privește suma minimă alocată pentru un singur proiect, aceasta nu trebuie să fie mai mică de echivalentul în lei a 5.000 euro.

În funcție de categoria de activitate avută în vedere, se poate acorda finanțare într-un procent cuprins între 30% și 50%, urmând ca beneficiarul să contribuie cu un procent de 50% – 70%, la care se adaugă cheltuielile neeligibile.

Documentele pot fi depuse fie direct, fie prin poștă la Registratura generală a Ministerului Economiei. Acestea vor fi analizate conform principiului “primul venit, primul servit”, până la epuizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat în acest an.

Dacă sunteți interesați să beneficiați de oportunitățile oferite de Programul de creștere a competitivității produselor industriale vă invităm să luați legătura cu echipa noastră de consultanți, folosind datele din secțiunea “Contact”.

Mai multe detalii…

Sursa: Ministerul EconomieiContact

Telefon: +4 0371.170.780     |     Email: office@acces-investments.eu |     Adresa: Sos. Voinesti, Nr. 17, Iasi, 700615   |     Coordonate GPS: 47.148457 (Lat) - 27.560213 (Long)