Scrierea si implementarea de proiecte de finantare cu fonduri nerambursabile

homepage

Experiența de până la acest moment ne determină să facem pasul următor!
Managementul de proiect ne ajută să dezvoltăm la momentul de față serviciile de consultanță în management și serviciile de consultanță pentru antreprenori.

Deoarece ați avut încredere să gestionăm împreună proiecte de sute de mii și milioane de euro, avem certitudinea că vom fi la înălțime și de această dată! Valorile după care ne organizăm activitatea și conduita morală sunt o garanție a responsabilității asumate!

Compania noastră deţine certificarea în conformitate cu standardul ISO 9001:2008.

Servicii oferite:

 

Accesarea Fondurilor Nerambursabile in perioada 2014-2020

Prin sintagma “accesare fonduri nerambursabile” se înțelege faptul că persoanele interesate (în mare parte fiind reprezentate de IMM-uri) pot solicita, în anumite condiții, subvenții financiare pentru investiții care, în totalitate sau parțial, nu trebuie restituite. În România, cele mai multe subvenții (atât ca număr cât și ca valoare) sunt acordate de Uniunea Europeană, însă se pot menționa și subvențiile provenite de la bugetul de stat. Fondurile europene nerambursabile au drept scop sprijinirea financiară a zonelor mai puțin dezvoltate, în încercarea alinierii acestora din punct de vedere economic, social și cultural cu țările europene dezvoltate. Instrumentele Structurale prin care Uniunea Europeană acordă finanțare, în funcție de destinația banilor, sunt următoarele:

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);

- Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

- Fondul European pentru Pescuit (FEP);

- Fondul Social European (FSE);

- Fondul de Coeziune (FC).

În România, Planul Național de Dezvoltare 2004 – 2006, cel din perioada de pre-aderare la Uniunea Europeană, a avut la bază priorități precum creșterea competitivității economice, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii, dezvoltarea turismului, dezvoltarea rurală sau sprijinirea cercetării, inovării tehnologice și IT. Acestea au fost incluse în programele de aderare din acea perioadă, cele mai cunoscute dintre ele fiind SAPARD, ISPA și PHARE.

În perioada 2007 – 2013 a existat posibilitatea de accesare fonduri nerambursabile europene pentru IMM-uri, mediu, energie, educație, sănătate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritorială sau pentru infrastructura de transport prin intermediul FEDR. Educația și formarea profesională, adaptabilitatea forței de muncă și a întreprinderilor, incluziunea socială și creșterea eficienței administrative au fost finanțate de FSE iar investițiile în infrastructura mare de transport și mediu au fost posibile prin intermediul FC.

Următoarea perioadă de finanțare are la bază strategia Uniunii Europene “Europa 2020″. Aceasta se referă la direcția spre o economie durabilă, inteligentă și favorabilă incluziunii. Obiectivele strategiei fac trimitere la elemente precum ocuparea forței de muncă, cercetare și inovare, schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei, la educație și la lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Toate acestea sunt transpuse în cifre pentru fiecare țară membră a Uniunii Europene, în funcție de situația actuală.

Foarte multe persoane interesate să beneficieze de bani europeni nu dețin informații suficiente și renunță mult prea devreme. Dacă, însă, decid să acceseze fonduri nerambursabile fără să apeleze la specialiști, își pot da seama prea târziu că nu sunt eligibili pentru programul ales sau că activitatea propusă nu se încadrează în condițiile impuse. Echipa Acces Project Investments oferă consultanță în dezvoltarea proiectelor de investiții tuturor celor interesați. Intenția de accesare fonduri nerambursabile,accesarea fonduri europene,începe cu o discuție împreună cu echipa de consultanți legată de ideea/nevoia de investiții ce se dorește a fi dezvoltată și implementată ulterior printr-un proiect de finanțare. După aceste discuții preliminare, lista de investiții este studiată și încadrată într-unul dintre programele active la acel moment, apoi se face analiza eligibilității în conformitate cu cerințele programului de finanțare ales și recomandările aferente pentru creșterea șanselor ca proiectul propus să fie acceptat și finanțat. Urmează colectarea tuturor documentelor/informațiilor necesare legate de viitorul beneficiar în vederea scrierii planului de afaceri/studiului de fezabilitate, a cererii de finanțare și a tuturor formularelor solicitate de program. La final, proiectul este pregătit de expediere către autoritatea finanțatoare în conformitate cu cerințele impuse și transmis în vederea evaluării. Acces Project Investments oferă sprijin și pe parcursul implementării proiectului, dupa acceptarea acestuia, moment în care toate activitățile din cererea de finanțare trebuie concretizate alături de indicatorii asumați.

Posibilitatea de accesare fonduri nerambursabile,accesarea fonduri europene, a fost fructificată cu succes de peste 200 de clienți care se regăsesc la acest moment în portofoliul firmei. Pe criteriul “esențele tari se țin în sticluțe mici”, cei 5 membri ai echipei Acces Project Investments au scris și implementat cu succes proiecte de aproximativ 70 milioane de euro, din 2006 până în prezent.

Cel mai mare proiect din punctul de vedere al valorii accesate (peste 50 de milioane de lei) de către echipa Acces Project Investments a fost derulat prin intermediul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice și a constat în achiziționarea de echipamente destinate lucrărilor de construcții de drumuri. Beneficiarul acestor fonduri nerambursabile este grupul de firme SELINA, unul dintre cei mai importanți competitori de pe piața construcțiilor din vestul țării (peste 1.500 de angajați și peste 400 de utilaje și echipamente). Investiția a permis dezvoltarea și creșterea economică a grupului de firme și, pe lângă beneficiile aduse companiei, implementarea proiectului a contribuit și la dezvoltarea economică a comunității, prin cele 165 de locuri de muncă nou create.

Un alt proiect important, scris și implementat de către Acces Project Investments în cadrul aceluiași program de finanțare este cel care aparține companiei GENERAL TURBO. Aceasta este lider național pe piața echipamentelor energetice și are o istorie de peste 45 ani, perioadă în care a încercat să asigure clienților produse și servicii de valoare în industria în care activează. În urma acțiunii de accesare fonduri nerambursabile,accesarea fonduri europene, compania a beneficiat de aproape 10 milioane de lei, bani cu care au fost achiziționate echipamente pentru prelucrarea metalului, acestea însemnând o oportunitate rentabilă de creștere a capacității de producție.

În cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Acces Project Investments a scris și a implementat proiectul “Formarea profesională a operatorilor şi programatorilor pe mașini unelte cu comandă numerică (CNC), angajați în regiunea Nord – Est, în vederea dezvoltării adaptabilității la schimbările tehnologice din sectorul industrial”. Acesta a fost declarat de către Organismul Intermediar Regional POS DRU unul de succes, prin intermediul său realizându-se cursuri de “Operator mașini unelte cu comandă numerică” şi “Operator în domeniul proiectării asistate pe calculator”.

Pentru că vor să fie pe deplin pregătiți pentru următoarea etapă de accesare de fonduri nerambursabile,accesare fonduri europene 2014-2020, Acces Project Investments și-a mărit echipa prin angajarea a trei noi persoane. De asemenea, în același scop, firma participă frecvent la conferințe, seminarii, târguri de profil și se informează în permanență cu privire la modificările și noutățile apărute.

Experiența firmei de până la acest moment a condus la realizarea următorilor pași, și anume dezvoltarea unui nou pachet de servicii: consultanță în management și consultanță pentru antreprenori.

Deoarece clienții au avut încredere să gestioneze împreună cu firma proiecte de sute de mii și milioane de euro, cu siguranță Acces Project Investments va fi la înălțime și de această dată! Valorile după care este organizată activitatea și conduita morală sunt o garanție a responsabilității asumate!


Contact

Telefon: +4 0371.170.780     |     Email: office@acces-investments.eu |     Adresa: Sos. Voinesti, Nr. 17, Iasi, 700615   |     Coordonate GPS: 47.148457 (Lat) - 27.560213 (Long)